RubyGems Navigation menu

xapian-ruby 1.4.22

xapian libraries and ruby bindings

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 1.4.22 - March 03, 2023 (3.9 MB)
  2. 1.4.18 - June 29, 2021 (3.9 MB)
  3. 1.4.17 - June 29, 2021 (4.0 MB)
  4. 1.4.16 - June 22, 2020 (4.0 MB)
  5. 1.4.9 - November 07, 2018 (3.8 MB)
显示所有版本 (共 18 个)

业主:

推送:

作者:

  • Gernot Kogler

SHA 256 校验和:

026a866b431a96e6503ca2090cd5090aef564f37efd21bb5b2f6e8a8c57c9f76

下载总量 86,294

这个版本 6,095

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.0

需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.6

链接: