RubyGems Navigation menu

xml-simple 1.1.6

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.1.9 - September 06, 2021 (12.0 KB)
  2. 1.1.8 - December 29, 2020 (12.0 KB)
  3. 1.1.7 - December 15, 2020 (12.0 KB)
  4. 1.1.6 - December 15, 2020 (12.0 KB) 已废弃
  5. 1.1.5 - March 01, 2015 (11.5 KB)
  6. 1.1.4 - July 02, 2014 (11.5 KB)
显示所有 (20 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Maik Schmidt

SHA 256 checksum:

67ac2593bde25dc6ad1ba0c9c60d72d5450240d8069414517b42695ede3b9167

下载总次数 95,174,600

这个版本 149

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: