RubyGems Navigation menu

xmpp4r 0.3.1

Ruby library for Jabber Instant-Messaging

版本列表:

  1. 0.5.6 - February 14, 2014 (183.5 KB)
  2. 0.5.5 - October 06, 2013 (183.0 KB)
  3. 0.5 - August 05, 2009 (171.5 KB)
  4. 0.4 - July 25, 2009 (159.5 KB)
  5. 0.3.2 - July 25, 2009 (131.0 KB)
  6. 0.3.1 - July 25, 2009 (121.5 KB)
显示所有 (7 个版本)

所有者:

SHA 256 checksum:

29607114a2b9428655d8168de40cdbdbb83ed3265d84022de81bd523bb03db13

下载总次数 3,263,699

这个版本 2,912

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本: > 0.0.0

相关链接: