RubyGems Navigation menu

zeusclient 0.1.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.3.1 - December 01, 2016 (10.5 KB)
  2. 0.3.0 - December 01, 2016 (10.5 KB)
  3. 0.1.3 - June 05, 2015 (8.5 KB)
  4. 0.1.2 - June 05, 2015 (8.0 KB)
  5. 0.1.0 - June 05, 2015 (8.0 KB) 已废弃
显示所有 (6 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Komei Shimamura

SHA 256 checksum:

ad6a613f8279d3c49fbc88d369703936eb4fbabfe90d0553d402065473500136

下载总次数 7,903

这个版本 35

许可:

Apache 2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: