RubyGems.org

dm-salesforce

0.10.2

A DataMapper adapter to the Salesforce API

installgem install dm-salesforce -v 0.10.2
Authors

Yehuda Katz, Tim Carey-Smith, Corey Donohoe

11,561 total downloads 1,687 for this version
Owners

A86224d72ce21cd9f5bee6784d4b06c7C6858f4b8ec263c8c3c58759494e926aC5bb2eb79203b74c9b03d760873956ad

Gemfile
gem 'dm-salesforce', '~> 0.10.2'
Versions
  1. 0.10.3 January 4, 2010 (12 KB)
  2. 0.10.2 December 17, 2009 (12 KB)
  3. 0.10.1 December 17, 2009 (12 KB)
  4. 0.9.12 September 10, 2009 (11.5 KB)
  5. 0.9.11 August 11, 2009 (11.5 KB)
Show all versions (6 total)