RubyGems.org

Sprockets support for Middleman

installgem install middleman-sprockets
Authors

Thomas Reynolds, Ben Hollis

169,258 total downloads 2,817 for this version
Owners

A4c4bd782c415f9ec93fe11e5694bf06B7c3e74b81432a7559b09adaa0dceffe

Licenses

MIT

Gemfile
gem 'middleman-sprockets', '~> 3.3.2'
Versions
  1. 3.3.2 April 4, 2014 (64 KB)
  2. 3.3.1 March 5, 2014 (63.5 KB)
  3. 3.3.0 March 4, 2014 (158 KB)
  4. 3.2.0 November 3, 2013 (157 KB)
  5. 3.1.4 July 22, 2013 (157 KB)
Show all versions (26 total)
Ruby Dependency
  1. >= 0