RubyGems.org

ruport-util

0.10.0

ruport-util provides a number of utilities and helper libs for Ruby Reports

installgem install ruport-util -v 0.10.0
Authors

Gregory Brown

45,536 total downloads 1,250 for this version
Owners

4769e342e2e4da5aacde39dc03bd5f0231e038e4e9330f6c75ccfd1fca8010ee0096f2e77729bf7516b6f1cf254204cf8f08fb03fc5c2f44b7d5357e8a3ab1c5026341394e843cedfcf614fbcfaa4128A2e4e51d0bfda02485a7e8ea4afa90b229d322896e92db683f4abb82b2a1f4c8

Gemfile
gem 'ruport-util', '~> 0.10.0'
Versions
  1. 0.14.0 April 2, 2008 (72.5 KB)
  2. 0.13.0 February 8, 2008 (71 KB)
  3. 0.12.0 December 25, 2007 (55 KB)
  4. 0.10.0 November 24, 2007 (43 KB)
  5. 0.9.0 November 9, 2007 (37.5 KB)
Show all versions (15 total)