RubyGems Navigation menu

acme-r53-cli 1.1.2

A cli interface for ACMEv2 DNS challenges with Route53

版本列表:

  1. 1.1.2 - September 23, 2018 (6.0 KB)
  2. 1.1.1 - June 02, 2018 (6.0 KB)
  3. 1.1.0 - June 02, 2018 (6.0 KB)
  4. 1.0.0 - June 02, 2018 (6.0 KB)
  5. 0.0.4 - June 02, 2018 (6.0 KB)
显示所有 (8 个版本)

所有者:

作者:

  • Ethan Apodaca

SHA 256 checksum:

61dc9ff6ce15c35bd0bd4936d71a8d1eaf27e25714d8b20e4540e3013fc08277

下载总次数 5,671

这个版本 848

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: