RubyGems Navigation menu

activerecord-jdbc-adapter 1.2.6

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 60.0.rc1 - April 28, 2019 java (384.5 KB)
  2. 52.2 - April 10, 2019 java (414.0 KB)
  3. 52.1 - September 13, 2018 java (412.5 KB)
  4. 52.0 - August 13, 2018 java (410.5 KB)
  5. 51.3 - April 10, 2019 java (408.5 KB)
  6. 1.2.6 - February 03, 2013 (227.5 KB) 已废弃
显示所有 (80 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Nick Sieger, Ola Bini and JRuby contributors

SHA 256 checksum:

2a79a5a8c93fe29952e37ffcc72ed7b0782a943b7b84fee7b05b0723fac68005

下载总次数 2,654,861

这个版本 4,449

许可:

BSD

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: