RubyGems Navigation menu

acts_as_citable 1.1.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 5.1.0 - May 21, 2019 (7.5 KB)
  2. 5.0.0.beta - November 16, 2017 (8.0 KB)
  3. 5.0.0.alpha5 - November 10, 2017 (8.0 KB)
  4. 5.0.0.alpha4 - November 07, 2017 (8.0 KB)
  5. 5.0.0.alpha3 - November 03, 2017 (8.0 KB)
  6. 1.1.1 - April 04, 2013 (40.0 KB) 已废弃
显示所有 (22 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • hab278

SHA 256 checksum:

4f08657b029b0a422d883691e70660f02aa9e45b0f5d0c3493565deac6143d14

下载总次数 63,846

这个版本 96

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: