RubyGems Navigation menu

ahn-rails 0.0.6

Stretch rails beyond the browser, easily

版本列表:

  1. 0.1.0 - September 05, 2011 (9.0 KB)
  2. 0.0.6 - May 28, 2011 (9.0 KB)
  3. 0.0.5 - April 14, 2011 (9.0 KB)
  4. 0.0.4 - April 09, 2011 (9.0 KB)
  5. 0.0.3 - April 09, 2011 (7.5 KB)
显示所有 (7 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Ben Langfeld

SHA 256 checksum:

db536497fcf27e0f09019ba790e42fbaf61e63c1010b7a0a253744aa8b8a0308

下载总次数 21,783

这个版本 3,506

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: