RubyGems Navigation menu

asperalm 0.10.9.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.99 - May 04, 2021 (135.5 KB)
  2. 0.11.7 - November 27, 2020 (181.5 KB)
  3. 0.11.6 - November 20, 2020 (177.5 KB)
  4. 0.11.5 - November 16, 2020 (174.5 KB)
  5. 0.11.4 - October 16, 2020 (174.0 KB)
  6. 0.10.9.1 - March 31, 2020 (164.5 KB) 已废弃
显示所有 (173 个版本)

要求:

IBM Aspera ascp installed for the user

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Laurent Martin

SHA 256 checksum:

849b7a0e795de48a69c0670017611b6a23fdf6260e7b04b087ac44d0eb1cc800

下载总次数 105,825

这个版本 158

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: > 2.0

相关链接: