RubyGems Navigation menu

awetestlib 0.1.30pre3-x86-mingw32

Awetest DSL for automated testing of browser-based applications.

版本列表:

  1. 1.2.4 - July 19, 2016 x86-mingw32 (3.5 MB)
  2. 0.1.30 - June 01, 2013 (3.5 MB)
  3. 0.1.30 - June 01, 2013 x86-mingw32 (3.5 MB)
  4. 0.1.30pre3 - May 07, 2013 (3.5 MB)
  5. 0.1.30pre3 - May 07, 2013 x86-mingw32 (3.5 MB)
显示所有 (70 个版本)

所有者:

作者:

  • Anthony Woo, Patrick Neve

SHA 256 checksum:

c18cd51c5f686b9d935c516956cc7b275a8ff78771418d53d0bcc82f44362036

下载总次数 167,297

这个版本 1,439

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: