RubyGems Navigation menu

aws-sdk-core 3.44.1

Provides API clients for AWS. This gem is part of the official AWS SDK for Ruby.

版本列表:

  1. 3.114.0 - April 13, 2021 (292.0 KB)
  2. 3.113.1 - March 29, 2021 (291.0 KB)
  3. 3.113.0 - March 10, 2021 (291.0 KB)
  4. 3.112.1 - March 04, 2021 (291.0 KB)
  5. 3.112.0 - February 02, 2021 (280.0 KB)
  6. 3.44.1 - December 18, 2018 (235.5 KB)
显示所有 (1249 个版本)

所有者:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

443e3f59eef398038b122ab645b269173bbac8702e21f3f5ddb7a26b1cf82a19

下载总次数 457,143,622

这个版本 1,117,890

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: