RubyGems Navigation menu

aws-sdk-core 3.44.1

Provides API clients for AWS. This gem is part of the official AWS SDK for Ruby.

版本列表:

  1. 3.59.0 - July 03, 2019 (248.5 KB)
  2. 3.58.0 - July 01, 2019 (248.5 KB)
  3. 3.57.0 - June 28, 2019 (247.5 KB)
  4. 3.56.0 - June 17, 2019 (247.5 KB)
  5. 3.55.0 - June 14, 2019 (247.5 KB)
  6. 3.44.1 - December 18, 2018 (235.5 KB)
显示所有 (856 个版本)

所有者:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

443e3f59eef398038b122ab645b269173bbac8702e21f3f5ddb7a26b1cf82a19

下载总次数 159,867,388

这个版本 893,632

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: