RubyGems Navigation menu

aws-sdk-datasync 1.21.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.51.0 - October 25, 2022 (72.0 KB)
  2. 1.50.0 - October 24, 2022 (67.5 KB)
  3. 1.49.0 - July 15, 2022 (66.5 KB)
  4. 1.48.0 - June 28, 2022 (66.0 KB)
  5. 1.47.0 - May 27, 2022 (64.0 KB)
  6. 1.21.0 - June 10, 2020 (39.5 KB) 已废弃
显示所有 (53 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

aabf8695b2e7bc0d1665486bc91fecfb0434130d1d2ccba88c58bca37ede9f27

下载总次数 42,670,097

这个版本 36,621

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: