RubyGems Navigation menu

aws-sdk-datasync 1.7.0

Official AWS Ruby gem for AWS DataSync (DataSync). This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.51.0 - October 25, 2022 (72.0 KB)
 2. 1.50.0 - October 24, 2022 (67.5 KB)
 3. 1.49.0 - July 15, 2022 (66.5 KB)
 4. 1.48.0 - June 28, 2022 (66.0 KB)
 5. 1.47.0 - May 27, 2022 (64.0 KB)
 6. 1.7.0 - May 21, 2019 (31.5 KB)
显示所有 (53 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • aws-sdk-core ~> 3, >= 3.53.0
 • aws-sigv4 ~> 1.1
 • 所有者:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  b1b52c46c24d6e4029238d75557b5283407f2a5c9341b52a848ba6c2a4645b71

  下载总次数 42,698,164

  这个版本 1,977,303

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: