RubyGems Navigation menu

aws-sdk-redshift 1.44.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.63.0 - June 10, 2021 (150.5 KB)
  2. 1.62.0 - April 21, 2021 (150.0 KB)
  3. 1.61.0 - April 13, 2021 (146.5 KB)
  4. 1.60.0 - April 09, 2021 (144.0 KB)
  5. 1.59.0 - March 31, 2021 (144.0 KB)
  6. 1.44.0 - June 10, 2020 (130.5 KB) 已废弃
显示所有 (77 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

e503673a25dfe984b549bec99af328ac0084690d4d47b6985657a1ba6d903f06

下载总次数 45,278,444

这个版本 41,534

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: