RubyGems Navigation menu

bitbank 0.1.2

Easy to use Ruby interface to the Bitcoind JSON-RPC API

版本列表:

  1. 0.1.2 - July 11, 2011 (16.5 KB)
  2. 0.1.1 - July 11, 2011 (15.0 KB)
  3. 0.1.0 - July 04, 2011 (14.5 KB)
  4. 0.0.1 - June 13, 2011 (13.5 KB)

所有者:

作者:

  • Nick Plante

SHA 256 checksum:

491f3cc35a211aa57848673134b38a1a6873495886bd32d2b4bedf6ccd1a4300

下载总次数 11,681

这个版本 3,524

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: