RubyGems Navigation menu

cirro-ruby-client 2.5.11

Simple wrapper for Cirro API

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 2.5.11 - February 27, 2023 (20.5 KB)
  2. 2.5.10 - February 24, 2023 (20.5 KB)
  3. 2.5.9 - February 24, 2023 (20.0 KB)
  4. 2.5.8 - February 10, 2023 (20.0 KB)
  5. 2.5.7 - January 11, 2023 (20.0 KB)
显示所有 (38 个版本)

Runtime 依赖关系 (5):

faraday < 1.2.0
json_api_client >= 1.10.0
jwt >= 0

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Cirro Dev Team

SHA 256 checksum:

340e633ebbd3547d93164b52996718bbb407a9bd064a3e559b7e3652a22290e8

下载总次数 34,840

这个版本 295

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.9

相关链接: