RubyGems Navigation menu

closure-compiler 1.1.13

A Ruby Wrapper for the Google Closure Compiler.

版本列表:

  1. 1.1.14 - May 31, 2018 (6.5 MB)
  2. 1.1.13 - July 11, 2017 (6.3 MB)
  3. 1.1.12 - January 06, 2016 (5.6 MB)
  4. 1.1.11 - August 05, 2014 (5.2 MB)
  5. 1.1.10 - May 28, 2013 (5.5 MB)
显示所有 (32 个版本)

所有者:

作者:

  • Jeremy Ashkenas, Jordan Brough

SHA 256 checksum:

7bc7b278603d2432a436372809984eaf7328ba5d7d0a37595a77b7fa5996e16e

下载总次数 2,154,749

这个版本 264,651

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: