RubyGems Navigation menu

depix 3.0.1

Allows you to read and edit DPX file headers parsed into Ruby objects

版本列表:

  1. 3.0.1 - July 16, 2012 (1.7 MB)
  2. 3.0.0 - November 29, 2011 (1.7 MB)
  3. 2.0.0 - June 14, 2011 (1.7 MB)
  4. 1.1.6 - November 27, 2010 (1.7 MB)
  5. 1.1.5 - October 20, 2010 (1.6 MB)
显示所有 (16 个版本)

Development 依赖关系 (3):

所有者:

作者:

  • Julik Tarkhanov

SHA 256 checksum:

53e0dcf36296aed03651bdbfc0e61a985195489a7997db08360de8fb7b151abb

下载总次数 43,354

这个版本 3,073

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: