RubyGems Navigation menu

discorb 0.0.2

discorb is a Discord API wrapper for Ruby.

版本列表:

  1. 0.16.0 - March 20, 2022 (846.5 KB)
  2. 0.15.1 - March 13, 2022 (844.0 KB)
  3. 0.15.0 - February 19, 2022 (833.5 KB)
  4. 0.14.0 - February 14, 2022 (838.5 KB)
  5. 0.13.4 - February 01, 2022 (834.5 KB)
  6. 0.0.2 - August 28, 2021 (102.0 KB)
显示所有 (69 个版本)

所有者:

Pushed by:

作者:

  • sevenc-nanashi

SHA 256 checksum:

3b85170b52fce1441e35fc9b15adb2b87ee798abb734783868ec316500364b2e

下载总次数 43,910

这个版本 755

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 3.0.0

Requires MFA accounts: true

相关链接: