RubyGems Navigation menu

discorb 0.10.1

discorb is a Discord API wrapper for Ruby.

版本列表:

 1. 0.17.0 - May 21, 2022 (887.0 KB)
 2. 0.16.0 - March 20, 2022 (846.5 KB)
 3. 0.15.1 - March 13, 2022 (844.0 KB)
 4. 0.15.0 - February 19, 2022 (833.5 KB)
 5. 0.14.0 - February 14, 2022 (838.5 KB)
 6. 0.10.1 - October 02, 2021 (805.0 KB)
显示所有 (70 个版本)

Runtime 依赖关系 (4):

 • async ~> 1.30.1
 • async-http ~> 0.56.5
 • async-websocket ~> 0.19.0
 • mime-types ~> 3.3
 • 所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • sevenc-nanashi

  SHA 256 checksum:

  5831ba7778b3901ba0c0fd27bfefdf7741eeec81e830bde65a031eb2055a482e

  下载总次数 44,147

  这个版本 699

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  MIT

  需要的 Ruby 版本: >= 3.0.0

  Requires MFA accounts: true

  相关链接: