RubyGems Navigation menu

discorb 0.2.2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.16.0 - March 20, 2022 (846.5 KB)
  2. 0.15.1 - March 13, 2022 (844.0 KB)
  3. 0.15.0 - February 19, 2022 (833.5 KB)
  4. 0.14.0 - February 14, 2022 (838.5 KB)
  5. 0.13.4 - February 01, 2022 (834.5 KB)
  6. 0.2.2 - September 01, 2021 (110.0 KB) 已废弃
显示所有 (69 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • sevenc-nanashi

SHA 256 checksum:

2358dd73a6fdd5c68a4ca1d43cc069695f5b2c273014e47be737819dad8b9ea2

下载总次数 43,910

这个版本 7

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 3.0.0

Requires MFA accounts: true

相关链接: