RubyGems Navigation menu

em-ftpd 0.0.1

Build a custom FTP daemon backed by a datastore of your choice

版本列表:

  1. 0.0.1 - November 18, 2011 (14.0 KB)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • James Healy

SHA 256 checksum:

9a333b252b1b9df5878ee98194b461d771334ed8a57311034b39653e419d8327

下载总次数 15,653

这个版本 15,653

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: