RubyGems Navigation menu

englishext 0.1.2

EnglishExtensions contains a few convenience methods for String.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.1.2 - May 02, 2008* (4.5 KB)
  2. 0.1.1 - August 20, 2006* (4.5 KB)
  3. 0.1.0 - July 03, 2005* (4.5 KB)

业主:

作者:

  • Francis Hwang

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 13,587

这个版本 5,651

许可:

需要的 Ruby 版本: > 0.0.0

链接: