RubyGems Navigation menu

environment_information 1.0.65

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.46 - July 19, 2019 (44.5 KB)
  2. 1.2.45 - May 27, 2019 (44.5 KB)
  3. 1.0.65 - March 21, 2015 (18.0 KB) 已废弃
显示所有 (200 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

3d45a52a88160bbc7845d6132e5f4a87d74ca1dbc51839475ebe049977f22bf2

下载总次数 84,069

这个版本 731

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: