RubyGems Navigation menu

environment_information 1.0.85

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.124 - September 15, 2019 (57.0 KB)
  2. 1.0.85 - September 14, 2015 (21.0 KB) 已废弃
显示所有 (235 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

85647c3513203cdafc44e8c43fc9252b001ec756c1b4fddb38b250979a874f79

下载总次数 86,945

这个版本 599

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: