RubyGems Navigation menu

facterdb 1.6.0

Contains facts from many Facter version on many Operating Systems

版本列表:

 1. 1.6.0 - December 21, 2020 (1.8 MB)
 2. 1.5.0 - November 19, 2020 (1.8 MB)
 3. 1.4.0 - May 09, 2020 (1.8 MB)
 4. 1.3.0 - April 15, 2020 (1.8 MB)
 5. 1.2.0 - January 08, 2020 (1.8 MB)
显示所有 (35 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • facter < 5.0.0
 • jgrep >= 0
 • Development 依赖关系 (5):

  所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Mickaël Canévet

  SHA 256 checksum:

  130ac520155bcf3669e872082bd00e930b659572e4140ac95f4f63769d18c790

  下载总次数 4,542,926

  这个版本 356,131

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: