RubyGems Navigation menu

ffi 1.9.19-java

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.11.1 - May 20, 2019 java (11.0 KB)
  2. 1.11.1 - May 20, 2019 x86-mingw32 (396.5 KB)
  3. 1.11.1 - May 20, 2019 x64-mingw32 (397.5 KB)
  4. 1.11.1 - May 20, 2019 (848.0 KB)
  5. 1.11.0 - May 17, 2019 java (11.0 KB)
  6. 1.9.19 - February 06, 2018 java (9.5 KB) 已废弃
显示所有 (266 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Wayne Meissner

SHA 256 checksum:

f2667e7572032528c5244ac70f25b64fd4adf323d04b8a5846b0ceb00cd8355f

下载总次数 191,859,020

这个版本 169

许可:

BSD-3-Clause

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: