RubyGems Navigation menu

ffi 1.9.4-x86-mingw32

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.13.1 - June 09, 2020 java (56.0 KB)
  2. 1.13.1 - June 09, 2020 x86-mingw32 (309.0 KB)
  3. 1.13.1 - June 09, 2020 x64-mingw32 (315.0 KB)
  4. 1.13.1 - June 09, 2020 (876.5 KB)
  5. 1.13.0 - June 01, 2020 java (56.0 KB)
  6. 1.9.4 - September 24, 2014 x86-mingw32 (1.0 MB) 已废弃
显示所有 (293 个版本)

所有者:

作者:

  • Wayne Meissner

SHA 256 checksum:

08880e39a23fc55e93fa56749140822abae6d86ee0e0d3ce3c8bb5482a092ef3

下载总次数 280,456,103

这个版本 1,223

许可:

BSD

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.7

相关链接: