RubyGems Navigation menu

ftp_paradise 1.0.106

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.21 - May 28, 2019 (78.0 KB)
  2. 1.0.106 - January 12, 2016 (52.5 KB) 已废弃
显示所有 (219 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

13a85674bb0e7fcbeeac0c9ecf52f45c3c900b483de874ef61f06ba14b3ac239

下载总次数 82,632

这个版本 548

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

相关链接: