RubyGems Navigation menu

ftp_paradise 1.0.132

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.25 - November 09, 2019 (78.0 KB)
  2. 1.0.132 - August 18, 2016 (55.5 KB) 已废弃
显示所有 (223 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

eea7cc4b09aacd1e4cd5ee71201e9987647a8a3dee7a27bd6f09ce6ccf7eb318

下载总次数 83,424

这个版本 341

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.6

相关链接: