RubyGems Navigation menu

ftp_paradise 1.1.25

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.21 - May 28, 2019 (78.0 KB)
  2. 1.1.25 - September 18, 2017 (64.5 KB) 已废弃
显示所有 (219 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

1c16f20859a548258dde49e9194538c877c7321bf439a92e91a880f05b8d4bcd

下载总次数 82,696

这个版本 323

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.2

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.13

相关链接: