RubyGems Navigation menu

ftp_paradise 1.1.45

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.21 - May 28, 2019 (78.0 KB)
  2. 1.1.45 - September 21, 2018 (66.0 KB) 已废弃
显示所有 (219 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

660fef762e9d4c5e2090db6e40403e957b2cb81e65d1ecfd02433cbc9352bbf6

下载总次数 82,576

这个版本 233

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: