RubyGems Navigation menu

ftp_paradise 1.1.49

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.21 - May 28, 2019 (78.0 KB)
  2. 1.1.49 - October 01, 2018 (67.5 KB) 已废弃
  3. 1.1.37 - December 14, 2017 (65.0 KB)
  4. 1.1.10 - September 17, 2017 (57.0 KB)
  5. 1.1.3 - September 17, 2017 (32.5 KB)
显示所有 (219 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

6700cfcbb9fad9b350f5bb25189da49e164ccf54c650b446b57075e76053c96f

下载总次数 82,568

这个版本 231

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: