RubyGems Navigation menu

ftp_paradise 1.1.8

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.21 - May 28, 2019 (78.0 KB)
  2. 1.1.8 - September 17, 2017 (43.5 KB) 已废弃
显示所有 (219 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

63cf206905d6aa8efd71dc83565c72d743077da74669448b154e5aaa0fff96dc

下载总次数 82,570

这个版本 324

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.2

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.13

相关链接: