RubyGems Navigation menu

ftp_paradise 1.2.17

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.25 - November 09, 2019 (78.0 KB)
  2. 1.2.17 - May 01, 2019 (78.0 KB) 已废弃
显示所有 (223 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

c1c136e732abfcaced25c95955f2dd0bff83457b2285673d5428d1cdbcea7cdd

下载总次数 83,412

这个版本 164

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.3

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: