RubyGems Navigation menu

fullstack-admin 0.1.19

Administration interface framework for fullstack

版本列表:

  1. 0.2.26 - June 01, 2013 (139.5 KB)
  2. 0.2.25 - June 01, 2013 (139.5 KB)
  3. 0.2.24 - January 29, 2013 (139.5 KB)
  4. 0.2.23 - January 29, 2013 (139.5 KB)
  5. 0.2.22 - January 25, 2013 (139.5 KB)
  6. 0.1.19 - August 15, 2012 (320.0 KB)
显示所有 (73 个版本)

所有者:

作者:

  • mcasimir

SHA 256 checksum:

53029e891b0baa39b19ab92c50a9dfd41fb25c7446bf5cd9db347ce2945eb44c

下载总次数 166,949

这个版本 2,316

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: