RubyGems Navigation menu

gmp 0.6.41

gmp - providing Ruby bindings to the GMP library.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.7.43 - March 01, 2017 (596.5 KB)
  2. 0.7.19 - March 13, 2014 (625.0 KB)
  3. 0.6.47 - December 31, 2013 (621.0 KB)
  4. 0.6.43 - November 07, 2013 (607.0 KB)
  5. 0.6.41 - October 16, 2013 (607.0 KB)
显示所有版本 (共 31 个)

要求:

GMP compiled and working properly.

业主:

作者:

  • Tomasz Wegrzanowski, srawlins

SHA 256 校验和:

e81930110ef9c5d97d7c2f9301c96220e6ae72f54c25aed4f0d8825836d8b738

下载总量 121,318

这个版本 2,985

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.6

链接: