RubyGems Navigation menu

graphlient 0.7.0

A friendlier Ruby client for consuming GraphQL-based APIs.

版本列表:

  1. 0.7.0 - October 11, 2022 (219.0 KB)
  2. 0.6.0 - June 11, 2022 (216.5 KB)
  3. 0.5.0 - December 28, 2020 (216.0 KB)
  4. 0.4.0 - May 21, 2020 (212.5 KB)
  5. 0.3.7 - November 14, 2019 (211.5 KB)
显示所有 (22 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Ashkan Nasseri

SHA 256 checksum:

ce596510e0d81b9f728909cc9862e69065049f8dcd24ca811b486bdb69394387

下载总次数 11,903,486

这个版本 2,322

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.6

相关链接: