RubyGems Navigation menu

graphql 1.10.10

A plain-Ruby implementation of GraphQL.

版本列表:

  1. 1.12.5 - February 18, 2021 (299.5 KB)
  2. 1.12.4 - February 08, 2021 (299.5 KB)
  3. 1.12.3 - January 27, 2021 (298.0 KB)
  4. 1.12.2 - January 26, 2021 (298.0 KB)
  5. 1.12.1 - January 25, 2021 (298.0 KB)
  6. 1.10.10 - May 20, 2020 (272.0 KB)
显示所有 (218 个版本)

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Robert Mosolgo

SHA 256 checksum:

f68b71b6443e25c3783dedb9b9373b227865cbdb0d40149daf2216c039e257dc

下载总次数 24,205,283

这个版本 361,133

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.0

相关链接: