RubyGems Navigation menu

grpc-tools 1.60.0

protoc and the Ruby gRPC protoc plugin

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 1.62.0 - February 21, 2024 (15.5 MB)
  2. 1.62.0.pre1 - February 16, 2024 (15.5 MB)
  3. 1.61.0 - February 02, 2024 (15.4 MB)
  4. 1.61.0.pre2 - January 24, 2024 (15.4 MB)
  5. 1.60.0 - December 01, 2023 (15.4 MB)
显示所有版本 (共 150 个)

业主:

推送:

作者:

  • grpc Authors

SHA 256 校验和:

92dfbe7e263f233aa78b2479198fb883a3ced09b0dfff775950df0c604094909

下载总量 29,861,339

这个版本 419,124

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: