RubyGems Navigation menu

grpc-tools 1.58.0

protoc and the Ruby gRPC protoc plugin

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 1.58.0 - September 08, 2023 (14.4 MB)
  2. 1.58.0.pre1 - August 25, 2023 (14.4 MB)
  3. 1.57.0 - August 09, 2023 (14.4 MB)
  4. 1.57.0.pre1 - August 01, 2023 (14.4 MB)
  5. 1.56.2 - July 17, 2023 (14.4 MB)
显示所有版本 (共 142 个)

业主:

推送:

作者:

  • grpc Authors

SHA 256 校验和:

9d3208ae33342301eeffc10d66eeed9f094cdfd4068e572d0aa2354cc6be7b78

下载总量 26,576,023

这个版本 168,870

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: