RubyGems Navigation menu

has_vcards 0.7.2

Rails gem providing VCard like contact and address models and helpers.

版本列表:

  1. 1.1.2 - June 13, 2016 (107.0 KB)
  2. 1.1.1 - March 31, 2015 (96.0 KB)
  3. 1.1.0 - January 06, 2015 (91.5 KB)
  4. 1.0.0 - November 07, 2014 (43.5 KB)
  5. 1.0.0.rc0 - July 06, 2014 (87.0 KB)
  6. 0.7.2 - July 25, 2011 (6.5 KB)
显示所有 (48 个版本)

所有者:

作者:

  • Simon Hürlimann (CyT)

SHA 256 checksum:

b81469dcba70a2e4ffdbb8c5a0ab6eed2dab31449b863a62433138c0c68232e6

下载总次数 98,877

这个版本 2,260

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: