RubyGems Navigation menu

heroku-deflater 0.6.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.6.3 - January 25, 2017 (11.0 KB)
  2. 0.6.2 - November 03, 2015 (10.0 KB)
  3. 0.6.1 - November 02, 2015 (10.0 KB) 已废弃
  4. 0.5.3 - December 16, 2013 (9.5 KB)
  5. 0.5.2 - November 07, 2013 (8.5 KB)
  6. 0.5.1 - May 11, 2013 (8.5 KB)
显示所有 (14 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Roman Shterenzon

SHA 256 checksum:

703e996439821c6c2612f26c56abc696b8891f72ced31114ddb3e4f9647e0e28

下载总次数 1,720,295

这个版本 229

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: