RubyGems Navigation menu

heroku 1.9.12

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.99.4 - September 25, 2018 (4.0 KB)
  2. 1.9.12 - July 21, 2010 (33.0 KB) 已废弃
显示所有 (555 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Heroku

SHA 256 checksum:

bbdacd96d9ea16c4165248add6c2e4dbc944dbeb7ad342c7ea0e2cbbc791c603

下载总次数 3,197,875

这个版本 5,387

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: