RubyGems Navigation menu

heroku 2.31.3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.99.4 - September 25, 2018 (4.0 KB)
  2. 2.31.3 - September 18, 2012 (216.5 KB) 已废弃
显示所有 (555 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Heroku

SHA 256 checksum:

f4373b2b53974eaccfd65a9c4af73abb2aa3bad5315366aa73fa8a82179381db

下载总次数 3,202,859

这个版本 6,645

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: