RubyGems Navigation menu

heroku 3.18.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.99.4 - September 25, 2018 (4.0 KB)
  2. 3.18.0 - December 08, 2014 (1012.0 KB) 已废弃
显示所有 (555 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Heroku

SHA 256 checksum:

67ac19a5b58605cfb95ffc376a6d463ca7f309fadce4acee42068b70a3f81655

下载总次数 3,205,205

这个版本 1,792

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: