RubyGems Navigation menu

heroku 3.27.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.99.4 - June 29, 2018 (4.0 KB)
  2. 3.27.0 - February 25, 2015 (1.0 MB) 已废弃
显示所有 (555 个版本)

作者:

  • Heroku

所有者:

SHA 256 checksum:

f3e79e45a4da398d2fed6fdc20b54b0630db0c76a8c53db1605538963afaa7df

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: